-10%

Η ωραιότερη ιστορία που γράφτηκε ποτέ – 5: Πινόκιο, ο Βασιλιάς των παρανόμων

11,97

Σειρά: Η ωραιότερη ιστορία που γράφτηκε ποτέ

Μοιράσου το

Περιγραφή

Ο Ζάρ­γκο προ­χω­ρά µε το σχέ­διό του να εξα­φα­νί­σει τις Αθά­να­τες Ιστο­ρί­ες. Η τε­λευ­ταία του φα­ει­νή ιδέα εί­ναι να στεί­λει ένα τρέ­νο µε πα­ρα­νό­µους από την Άγρια Δύ­ση µέ­σα στην ιστο­ρία του Πι­νό­κιο. Και, φυ­σι­κά, αυ­τό αλ­λά­ζει τε­λεί­ως το γνω­στό πα­ρα­µύ­θι. Ο πρω­τα­γω­νι­στής δεν εί­ναι πια αξια­γά­πη­τος, αλ­λά ένας φρι­κτός εγκλη­µα­τί­ας.

Η Άλµπα και ο Ντιέ­γκο έχουν δι­πλή απο­στο­λή: να διορ­θώ­σουν την ιστο­ρία και να στα­µα­τή­σουν τον Ζάρ­γκο µια για πά­ντα! Θα τα κα­τα­φέ­ρουν;

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Ηλικίες

Εικονογράφηση

Εκδότης

Ηλικία

Close ✕

Επιλεγμένα

Κατηγορία

Ηλικία

Κατασκευαστής

Εκδότης

Συγγραφέας

Εικονογράφηση

Τιμή